Termeni si conditii RESIDENCE Il Lago

Termeni si conditii
RESIDENCE Il Lago

Cap. I – Partile contractului
1.1. Servicile de cazare oferite de “ RESIDENCE Il Lago ”, sunt furnizate de catre S.C. JO GLOBAL S.R.L., cu sediul in judetul Cluj, str. Dunarii nr 20B bloc C, inregistrata la O.R.C. sub nr. J12/2890/2006, avand C.U.I. RO 18978926, cu punctul de lucru in Cluj-Napoca, str. Dunarii nr. 20 B, bl. C, jud. Cluj;
1.2. Prin urmare furnizorul serviciilor de cazare este S.C. JO GLOBAL S.R.L., cu sediul in judetul Cluj, str. Dunarii nr 20B bloc C, inregistrata la O.R.C. sub nr. J12/2890/2006, avand C.U.I. RO 18978926, iar clientul este persoana fizica sau juridica, care direct sau prin reprezentant legal / mandatar comanda serviciul oferit de catre furnizor;
1.3. Pentru valabilitatea solicitarii clientului si a ofertei furnizorului se cere ca persoana fizica solicitanta sa aiba capacitate deplina de exercitiu, iar persoana juridica sa detina capacitate deplina de a putea contracta serviciile oferite de catre furnizor;

Cap. II – Incheierea contractului, modul de rezervare, modificarile rezervarii, renuntarea la rezervare si obligatii referitoare la instiintari;
2.1. La cererea de oferta, remisa din partea clientului, in forma verbala sau scrisa, furnizorul va trimite o oferta. In cazul in care, in termen de 24 ore de la trimiterea ofertei, furnizorul nu primeste comanda ferma din partea clientului, valabilitatea ofertei emisa de catre furnizor inceteaza;
2.2. Contractul dintre client si furnizor ia nastere prin confirmarea scrisa, emisa de catre furnizor, in urma acceptarii ofertei acestuia din urma, de catre client;
2.3. Contractul dintre client si furnizor, referitor la utilizarea serviciilor de cazare, are perioada limitata in timp, strict la perioada cuprinsa in confirmarea scrisa emisa de catre furnizor;
2.4. Furnizorul poate conditiona valabilitatea confirmarii ofertei sale, de plata unui avans al serviciilor confirmate, in procent de pana la 50 % din valoarea totala a serviciilor confirmate;
2.5. In cazul in care clientul renunta la serviciile de cazare confirmate deja de catre furnizor se aplica prevederile cuprinse in Cap. III – Conditii de anulare si renuntare;
2.6. Pentru prelungirea utilizarii serviciilor de cazare oferite de catre furnizor, la solicitarea clientului, este necesara aprobarea prealabila a furnizorului. In acest caz clientul trebuie sa achite de indata si integral contravaloarea serviciilor de care a beneficiat in prelabil, pana la data solicitarii de prelungire;
2.7. Pentru modificarea / completarea contractului dintre client si furnizor este necesara o conventie scrisa, semnata de catre ambele parti contractante;

Cap. III – Conditii de Renuntarea la rezervare, anularea rezervarii si de denuntare a contractului
3.1. Pentru serviciile de cazare confirmate deja de catre furnizor, si la care clientul renunta, ulterior emiterii confirmarii, furnizorul poate percepe urmatoarele penalitati:
– daca renuntarea intervine cu mai putin de 24 ore inainte de ziua sosirii, clientul/ agentia/ compania datoreaza 100 % din valoarea tarifului pentru 1 zi;
– daca renuntarea intervine cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de ziua sosirii planificate, clientul nu datoreaza furnizorului nici o penalitate;
3.2. Daca clientul nu a achitat avansul solicitat prin confirmarea emisa de catre furnizor, pana cel tarziu cu 48 ore inainte de data sosirii, si nu garanteaza rezervarea cu card de credit sau in alt mod, obligatia furnizorului de a presta serviciul de cazare confirmat inceteaza. Avansul se considera achitat daca suma reprezentand avans crediteaza contul bancar al furnizorului cel tarziu cu 48 ore inainte de ziua sosirii;
3.3. Anularea rezervarii se poate face in scris, cel tarziu cu pana la 7 zile premergatoare zilei de sosire planificate;
3.4. Furnizorul poate denunta unilateral contractul, ori de cate ori constata ca clientul:
– nu utilizeaza unitatea locativa in concordanta cu destinatia acesteia;
– degradeaza mobilierul sau dotarile de orice fel;
– prin atitudinea afisata deranjeaza alti clienti;
– aduce atingere normelor ce ocrotesc bunele moravuri, ordinea si linistea publica;

Cap. IV – Tarife, plata tarifelor si facturarea
4.1. Tarifere serviciilor oferite de catre furnizor sunt afisate atat in unitatile de cazare cat si pe site-ul furnizorului, si pot fi diferentiate in functie de perioada pentru care se face rezervarea sau in functie de durata rezervarii. Determinarea tarifelor se poate efectua in RON sau in EURO;
4.2. Plata serviciilor furnizate, se face, de catre client, in baza facturii emise de catre furnizor, in numerar sau cu cardul, in RON, in cazul persoanelor rezidente sau in RON sau EURO in cazul persoanelor nerezidente;
4.3. Eliberea facturii pentru serviciile furnizate: se poate face doar in momentul cazarii, pe baza platii efectuate de catre client. Ulterior nu se mai elibereaza factura si nici alte modificari ale datelor de facturare.
4.4. In cazul platii anticipate a contravalorii serviciilor de cazare furnizate, plata se poate face si prin virament bancar, in contul RO21BRDE130SV34217301300, deschis la BRD, Agentia Cluj, factura fiind emisa, in acest caz, de catre furnizor ulterior incasarii sumei reprezentand contravaloarea serviciilor de cazare;

Cap. V – Obligatiile partilor
5.1. Furnizorul, sub conditia platii tarifului datorat, este obligat sa asigure utilizarea, de catre client, pe toata durata confirmata, a spatiului de cazare contractat;
5.2. Clientul este obligat sa achite, fara intarziere, contravaloarea serviciilor furnizate de catre furnizor;
5.3. Clientul este obligat sa foloseasca unitatea locativa in concordanta cu destinatia acesteia, sa pastreze curatenia unitatii locative si a spatiilor comune, sa nu deranjeze alti locatari si sa nu degradeze mobilierul si dotarile unitatii locative;
5.4. In situatia in care clientul cauzeaza prejudicii furnizorului, prin nerespectarea obligatiilor stabilite in sarcina sa prin prezentul contract, va suporta plata integrala a repararii prejudiciilor cauzate;

Cap. VI – Accesul animalelor de companie, tarife percepute pentru animalele de companie
6.1. Furnizorul, in principiu, accepta accesul in unitatile locative a animalelor de companie, de talie mica si mijlocie, insa clientul are obligatia, cu ocazia solicitarii de oferta, sa precizeze intentia sa de a fi insotit de un asemenea animal de companie, si sa indice felul animalului si marimea acestuia, urmand ca furnizorul sa-si prezinte in scris, dupa caz, acceptul sau refuzul de a primi animalul de companie.
6.2. In cazul acceptarii animalelor de companie, furnizorul percepe un tarif suplimentar de 50 lei /zi, ce se achita pentru curatenia finala a unitatii locative.

Cap. VII – Clauze finale
7.1. Furnizorul, in temeiul Legii nr. 677 / 2001 este operator de date cu caracter personal si are obligatia pastrarii confidentialitatii si a protectiei corespunzatoare a datelor personale de care ia cunostiinta, declarand ca aceste date personale sunt gestionate in concordanta cu obligatiile impuse prin lege.
7.2. De asemenea furnizorul isi propune sa ofere utilizatorilor site-ului, o experienta online sigura, care sa nu afecteze in mod negativ viata personala. In acest sens furnizorul depune toate diligentele pentru a asigura utilizarea datelor cu caracter personal numai in scopurile avute in vedere de catre client, cu ocazia contractarii serviciilor furnizorului.